Disclaimer

De op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of financiële dienst.

De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Maakerwerkvan.nu kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De organisatie verbonden aan maakerwerkvan.nu en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De organisatie verbonden aan maakerwerkvan.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar maakerwerkvan.nu.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van maakerwerkvan.nu omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet, worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

De geboden informatie kan aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Klachten en geschillen

Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo'n geval eerst contact op via info@maakerwerkvan.nu

 

Stuur jouw wens in

Wil jij in gesprek met een werkgever? Wil je het hebben over jouw kwaliteiten, kansen en mogelijkheden? Kun je wel wat sollicitatieadvies gebruiken of zou je graag een dagje willen meelopen? Vul dan nu jouw wens in. Wij proberen je op weg te helpen!

Wens insturen